ประวัติบริษัท

บริษัท สายไฟฟ้า ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2547 บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ (Copper Conductor) และสายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ (Aluminium Conductor) ภายใต้แบรนด์
“ UNITED ”

กระบวนการผลิตควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 11-2553. มอก. 293-2541. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ดี ส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

ติดต่อเรา

 
ที่อยู่ :
บริษัท สายไฟฟ้า ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด
168 หมู่ 8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัด สมุทรสาคร 74110
  มือถือ : (66) 81 353 3397
  โทรศัพท์ : (66) 34 877235 - 8
  แฟกซ์ : (66) 34 440386 - 7
  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.