JOB

พนักงานขับรถ
รายละเอียดงาน
 • ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ขับรถส่งของ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ มีใบอนุญาติขับรถยนต์ อย่างน้อย 3-5 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ขับรถส่งสินค้าไปยังร้านลูกค้า บริษัทขน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องและนำกลับมาส่งมายังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • ดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ทำงาน
 • วันทำงาน จันทร์-เสาร์ หยุดอาทิตย์
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 16-25 ปี
 • วุฒ ม. 6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีความขยัน
 • มีความอดทนต่อสภาวะการทำงาน
 • มีความตั้งใจในการทำงาน สามารถเรียนรู้งานได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย หากมีที่พักอยู่ย่านพุทธมณฑลสาย 2 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • O.T.
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • ค่าโทรศัพท์
 • เสื้อแบบฟอร์มพนักงาน
เอกสารการสมัคร
 • รูปถ่าย
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการศึกษา
 • เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ 657/1-2 ถ.บางแวก พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่
บริษัทสายไฟฟ้า ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด 
สำนักงานใหญ่ 657/1-2 ถ.บางแวก พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ
โทร (66) 2 887 3180 - 3 ต่อ 188

Accounting and Administration
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 16-25 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีความขยัน
 • มีความอดทนต่อสภาวะการทำงาน
 • มีความตั้งใจในการทำงาน สามารถเรียนรู้งานได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย หากมีที่พักอยู่ย่านพุทธมณฑลสาย 2 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารการสมัคร
 • รูปถ่าย
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการศึกษา
 • เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ 657/1-2 ถ.บางแวก พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่
บริษัทสายไฟฟ้า ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด 
สำนักงานใหญ่ 657/1-2 ถ.บางแวก พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ
โทร (66) 2 887 3180 - 3 ต่อ 188

ประสานงานขาย
รายละเอียดงาน
 • ตำแหน่งงาน : ประสานงานขาย
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับและโอนสายโทรศัพท์
 • ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ
 • ติดต่อประสานงานกับเซลล์ ลูกค้า พนักงานส่งของและคลังสินค้า
 • ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ทำงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บังคับบัญชา
 • วันทำงาน จันทร์-เสาร์ หยุดอาทิตย์
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 16-25 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีความขยัน
 • มีความอดทนต่อสภาวะการทำงาน
 • มีความตั้งใจในการทำงาน สามารถเรียนรู้งานได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย หากมีที่พักอยู่ย่านพุทธมณฑลสาย 2 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • O.T.
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • เสื้อแบบฟอร์มพนักงาน
เอกสารการสมัคร
 • รูปถ่าย
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการศึกษา
 • เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ 657/1-2 ถ.บางแวก พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่
บริษัทสายไฟฟ้า ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด 
สำนักงานใหญ่ 657/1-2 ถ.บางแวก พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ
โทร (66) 2 887 3180 - 3 ต่อ 188

พนักงานขาย
รายละเอียดงาน
 • ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ขาย/sales
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 3-5 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • แนะนำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้า
 • ดูแลรับผิดชอบงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ทำงาน
 • จัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บังคับบัญชา
 • วันทำงาน จันทร์-เสาร์ หยุดอาทิตย์
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 16-25 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีความขยัน
 • มีความอดทนต่อสภาวะการทำงาน
 • มีความตั้งใจในการทำงาน สามารถเรียนรู้งานได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย หากมีที่พักอยู่ย่านพุทธมณฑลสาย 2 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าพาหนะ+ค่าน้ำมัน+ค่าสึกหรอ
 • ค่าโทรศัพท์
 • คอมมิชชั่น
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เสื้อแบบฟอร์มพนักงาน
เอกสารการสมัคร
 • รูปถ่าย
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการศึกษา
 • เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ 657/1-2 ถ.บางแวก พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่
บริษัทสายไฟฟ้า ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด 
สำนักงานใหญ่ 657/1-2 ถ.บางแวก พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ
โทร (66) 2 887 3180 - 3 ต่อ 188

APPLICATION FORM

CONTACT

 
Address :
UNITED ELECTRIC WIRE (THAILAND) CO.,LTD.
168 Moo 8, Khlong Maduea, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110
  Mobile : (66) 81 353 3397
  Fax : (66) 34 440386 - 7
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.